Có người thích tự xỉ nhục mình này, tin không ?

http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2005/05/3B9B1811/

Có 2 người tự xỉ nhục mình trong vụ này:
1. Ca sĩ Ngọc Sơn
2. Tạp chí Quốc tế thị trường tiêu dùng

Có ít nhất 2 người hưởng lợi trong vấn đề này:
1. Ngôi sao
2. Độc giả được phen cười vỡ bụng !

Hic, không thể tin đuợc

0 comments:

Post a Comment