We belong to 80% of the world

IM được dùng phổ biến nhất ở lứa tuổi 18 - 28, và 80% trong nhóm này công nhận họ sử dụng chúng để tán gẫu với bạn bè và gia đình khi đang làm việc. Theo nghiên cứu của hãng Gartner, hầu hết dịch vụ IM được tải về máy tính văn phòng là do mục đích cá nhân của mỗi nhân viên.

Điều tra của Akonix:
- 25% sử dụng IM nói những điều ông chủ không tán thành.
- 16% dùng đển gửi và nhận thông tin nhạy cảm về công ty.
- 25% dùng IM để tán gẫu với bạn bè và người thân.
- 25% dùng IM để tải nhạc và phim tại nơi làm việc.

(Quoted from http://tintuconline.vietnamnet.vn/tintuc/vitinh/16731/)
But do YOU, who are in 80% of the world, know that using IM is a rule in my office ? You dont want to use YM or MSN or something else ? NO WAY !

So, :D :D :D

0 comments:

Post a Comment