Hà Nội trong mắt ai


Sáng chủ nhật, cầm máy ảnh đi chụp cảnh và người Hà Nội, cho một người đi xa nhớ Hà Nội nhiều hơn. Máy tự động, nhiều chỗ ngô nghê, chẳng ngờ: "Xem xong tí khóc".

Vô tình thế nào, lọt vào ống kính rất nhiều hình ảnh của những người phụ nữ buôn thúng bán mẹt, gánh hàng rong, ...

0 comments:

Post a Comment