Mưa bất chợt

Guitar: Phạm Quang Trần Minh
Vocal: Bùi Lan Hương
Percussion: Phan Cường
Link
Photo: alekzgraphix

Sẽ không ai biết, nếu ta muốn quay về một mình nơi xưa
Rồi cơn mưa đến, đến bất chợt như lần đầu gặp nhau
Và cứ như em gọi mưa về
Để rồi cách xa
Để mãi người thẫn thờ, chờ trong mưa

Đạp xe lên dốc trên con đường ngày nào thân quen
Thầm mong mưa đến
Để thấy em về một mình chơi vơi
Người hỡi, hãy gọi mưa về
Để rồi cách xa
Dù biết mưa trên con đường ngày nào em đi

Sẽ không ai biết nếu ta muốn quay về một mình nơi xưa
Rồi cơn mưa đến, đến bất chợt như lần đầu gặp nhau


0 comments:

Post a Comment