Ở lưng chừng thời gian
by Tran Thu Trang on


Trà đá ơi
by Tran Thu Trang on


Cơn say
by Tran Thu Trang on


Buổi sáng trong thành phố
by Tran Thu Trang on


Hà Trần hát tình ca
by Tran Thu Trang on


Giáng Son vol.1
by Tran Thu Trang on


Về lại phố xưa
by Tran Thu Trang on


Đi qua bóng tối
by Tran Thu Trang on


Đêm tháng Sáu
by Tran Thu Trang on


Ra về tay không
by Tran Thu Trang on