Cửa sổ mùa đông

Quả thực là mình không thể nhớ những câu hát này trong bài nào và ai sáng tác, dù có hát nó đến 1000 lần rồi:
Mùa đông này gió bấc,
Mùa đông này khói thuốc,
những ô cửa sổ mùa đông mưa...

Chắc chắn nó là những ô cửa mùa đông Hà Nội chứ?
Ôi cái mùa đông vừa yêu vừa tội ấy..., hôm nay gió về, sáng mai đường phố sẽ lại bạc phếch ra, và những ô cửa sổ sẽ lại mờ mờ như khói.Và em là gió bấc
Và em là khói thuốc
Những ô cửa sổ mùa đông mưa
Làm sao không là thơ
Làm sao không là mơ
Để rồi mãi nỗi buồn ngày mưa

0 comments:

Post a Comment