unexpected coming back

Tự dưng tìm thấy cái account này, đúng là một ngày toàn những điều kỳ quặc! Nhìn cái ngày tháng năm kìa, từ hồi mông muội còn chưa biết đến cả Yahoo 360 nữa cơ đấy! Mà mình đã quên hẳn nó rồi, không hề nhớ tí gì về sự tồn tại của nó. Cái này được tạo từ thời Google còn chưa mua lại Blogger, hôm nay sát nhập tài khoản đến là đau tim, tí nữa thì tưởng mất cái domain trangneu.... này luôn rồi chứ.

Đúng là một ngày kỳ quặc!

0 comments:

Post a Comment