Entry for December 15, 2007

Khi nào thì bạn nói lời cảm ơn với một ai đó? Câu hỏi quá dễ trả lời: khi ai đó giúp bạn, khi bạn biết ơn một ai đó.

Một câu hỏi khác, có lẽ khó hơn: Khi nào thì bạn không nên nói lời cảm ơn? Rất nhiều khi tôi rơi vào tình huống này. Muốn mà không thể nói lời cảm ơn, hoặc không biết phải nói thế nào, hoặc vô cùng bối rối về việc nói hay không nói.

Cách đây đã lâu, tôi có một người bạn, khi đó chúng tôi vẫn còn là bạn rất rất thân. Chúng tôi quy ước với nhau rằng sẽ không ai được nói lời cảm ơn, còn xin lỗi thì có thể nhưng phải hạn chế.

Khi cảm ơn là một phép lịch sự thông thường nhất mà ai cũng nên ghi nhớ, thì đôi khi nó lại có thể làm tổn thương đến người khác. Đã một đôi lần, tôi thật sự đau đớn khi nghe lời nói “cảm ơn” từ một ai đó. Và hôm nay, hình như tôi cũng đã làm ai đó rất buồn.

Nhưng làm gì có ai đi xin lỗi vì một lời nói cảm ơn bao giờ.


0 comments:

Post a Comment