Maybe tomorrow

Năm vừa rồi không nghe được gì nhiều. Đúng hơn, thỉnh thoảng cũng bắt được một bài vu vơ ở đâu đó, nhưng nghe xong có khi cũng quên. Vậy nên bây giờ sẽ chịu khó lưu lại, trong một folder đặt tên là Randomly pick.

Maybe tomorrow bắt được trên blog của một phụ nữ người Anh. Thích bài hát vì vui tươi nhẹ nhàng, và sự lạc quan yêu đời của nó.

Maybe tomorrow - Goldenhorse

"All of your sorrow
Maybe tomorrow
Will fade away in the air"

0 comments:

Post a Comment