Love from Satuturday night

Unplugged,
Latin pop,
Đơn giản đến tối đa

Một đêm thứ bảy như đêm nay, ở Hà Nội, lang thang trên Internet, đi tìm những bài nhạc hay từ Youtube và tình cờ tìm thấy Laura của Diego Garcia.

Nhạc thì giản dị tối đa, tuyệt vời, và những hình ảnh, màu sắc mà nó chuyển tải đến - không có gì trau chuốt nhưng đích thực là những gì mình yêu, như những điều mình muốn gìn giữ mãi...


0 comments:

Post a Comment