Bài thơ viết cho Cua của Hà Trần


Một nhịp buồn
Một nhịp vui
Chào con bé nhỏ
Vòng tay xanh đỏ
Sáng bừng một sinh linh.

Một nhịp vui
Một nhịp buồn
Mắt này đen thế
Môi nào ngon thế
Con đến đây rồi reo lại ta tiếng cười.

Nhịp nhịp buồn
Nhịp nhịp vui
Ta là con ngày ấy
Con là ta ngày mai
Những mắt dây
Cứ nối vòng quá khứ
Cả nhà chào con
Bằng tình yêu nối lại những vòng dây.

Ngọn nến nhỏ
Trong đêm thênh thang
Rạng ngời ký ức
Mất mát nào ta mang
Con ơi, đã đủ đắp bồi.

Nhịp nhịp này
Nhịp nhịp kia
Bóng một người đi qua
Lại trở về trong hình hài thơ dại
Đón con vào đời
Ta có lại người xưa.

Một nhịp đến
Một nhịp đi
Mừng con bé nhỏ
Tình ta xanh đỏ
Tựa vào con
Sống dậy đôi lần...


0 comments:

Post a Comment