Từ thành phố bê tông đến tàu điện trên trời

Đã lâu rồi không viết gì cho Blog. Trong ba tháng qua, tôi di chuyển liên tục giữa Hà Nội - Sài Gòn - Bangkok - Manila - Hongkong và những vùng lân cận. Trong suốt tám tuần liền, thậm chí mỗi cuối tuần lại ở một thành phố khác nhau. Đôi khi thấy cuộc sống của mình cũng giống như "Up in the air".

Đi nhiều thấy nhiều, chắc sẽ có nhiều nhu cầu để viết và chia sẻ? Nhưng hóa ra ngược lại, khi có nhiều thứ đến cùng lúc, có khi người ta lại chẳng biết, hoặc chẳng muốn viết gì nữa. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác mình mang một món nợ với những nơi mình đã đi qua, ít nhất là nợ vài dòng ghi nhớ về nó.

Up in the air 1, tôi sẽ viết về Bangkok. nơi tôi đã từng gọi nó là Thành phố bê tông.
Up in the air 2, tôi sẽ viết về miền Bắc Philippines, nơi tôi đã thay đổi một phần
0 comments:

Post a Comment