"Tuổi thanh xuân mình đã ở đây"

Khi xem clip này...
mình đã nhớ con đường mù sương ở Hà Giang,
nhớ ngày mưa lép nhép và bị ngã khi leo lên Popa Mt. ở Burma,
nhớ thung lũng dưới chân đèo Cả ở Phú Yên,
nhớ ngày nắng xanh miên man ở Chiang Mai...

Và tất nhiên, nhớ những người bạn đồng hành trong những chuyến đi ấy.Có lẽ bạn vẫn còn trẻ, khi tất cả những nốt nhạc này, hình ảnh này vẫn có khả năng làm bạn thấy gai người.

0 comments:

Post a Comment